22
Jan
Girls Varsity Basketball: Keota High School vs. English Valley
6:00 PM @

22
Jan
Boys Varsity Basketball: Keota High School vs. English Valley
6:00 PM @

25
Jan
Girls Varsity Basketball: Keota High School at Iowa Valley
6:00 PM @

25
Jan
Boys Varsity Basketball: Keota High School vs. Iowa Valley
6:00 PM @